วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2553

อุปกรณ์การตัดเย็บ

อุปกรณ์การตัดเย็บ หมายถึง เครื่องมือเครื่องใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นองค์ประกอบสำคัญของงานตัดเย็บ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในการตัดเย็บและใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับหน้าที่ ตลอดจนดูแลรักษาอุปกรณ์เหล่านั้นให้อยู่ในสภาพที่ใช้ได้ดีและหยิบใช้ได้สะดวกตลอดเวลา

อุปกรณ์การตัดเย็บที่ควรรู้จักและใช้ให้เป็นข้อมูลจากเว็ป
http://www.kr.ac.th/ebook/vilaivan/b5.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น